PATRONI HONOROWI TBH-EMSA:

Jego Magnificencja
Prof. dr hab. med. Marek Krawczyk
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab.med. Marek Kulus
Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Patronat

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab.med. Andrzej Radzikowski
Kierownik Kliniki Gastroenerologii i Żywienia Dzieci
I Katedry Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ryszard Raczyński

Mazowiecki Kurator Oświaty

Fundacja Dr. Clown