Koordynator lokalny TBH - EMSA 2009/2010
Liliana Kowalik
tel. 609549737
liliana.kowalik@emsa.waw.pl
tbh@emsa.waw.pl

   

Kontakt dla mediów
Szymon Kierat
wiceprezes EMSA Warszawa
ds. marketingu i promocji

tel. 515156504
szymon.kierat@emsa.waw.pl
pr@emsa.waw.pl

 

 

 

Koordynator lokalny TBH - EMSA 2008/2009
Anna Rudnik
   
Koordynator lokalny TBH - EMSA 2007/2008
Katarzyna Sokół